EN
Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów.
Supported by eea grants norway grants
 • building
 • buildings

Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt.

24 kwietnia 2016 r. odbyły się cegłowskie obchody Dnia Ziemi. Z tej okazji zorganizowano Piknik Ekologiczny na placu przy Urzędzie Gminy.
Uroczystość stała się okazją również do podsumowania działań rzeczowych związanych z zakończeniem realizacji projektu: Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów, który został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” oraz do podziękowań złożonych przez Wójta Gminy – Pana Marcina Uchmana wszystkim osobom i instytucjom, którzy udzielili wsparcia finansowego lub w inny sposób przyczynili się do ukończenia tej inwestycji.

W ramach konferencji podsumowującej przedstawiono najważniejsze osiągnięte rezultaty związane z realizacją projektu, posadzono drzewko Wiśni osobliwej odmiana kulista, na pamiątkę ukończenia projektu termomodernizacyjnego. Dodatkowo zorganizowano również konferencję prasową poświęconą realizacji projektu: Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów.

Zakończono prace termomodernizacyjne Urzędu Gminy Cegłów.

W ramach zadania zrealizowano następujące prace: termomodernizacja ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów niewentylowanych, modernizacja instalacji wentylacyjnych, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED.

Podpisano umowę na ocieplenie stropów niewentylowanych w Zespole Szkolnym w Cegłowie oraz Fili w Piasecznie.

Dnia 11 grudnia 2015 r. podpisano umowę w zakresie ocieplenia stropów niewentylowanych w Zespole Szkolnym w Cegłowie oraz Fili w Piasecznie. Wykonawcą zadania została firma AW-TERM Aneta Wolska z Czeladzi. Zakres prac obejmuje wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej o gr. min. 15 cm. Łączna powierzchnia ocieplana to: 741,32 m2. Termin realizacji zadania: 18 grudnia 2015 r.

Zakończono prace w zakresie wymiany oświetlenia na energooszczędne typu LED

W ramach zadania wymieniono oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne w 3 budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Cegłów: ZS w Cegłowie, Hala Sportowa i budynek ZS w Piasecznie, Urząd Gminy Cegłów. Łączenie wymieniono blisko 1.000 szt. źródeł światła.

Zakończono prace w zakresie termomodernizacji Hali sportowej i budynku ZS w Piasecznie

W ramach zadania zrealizowano następujące prace: termomodernizacja ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji wentylacyjnych, modernizacja lub wymiana stolarki, modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana źródła ciepła – kotła.

Trwają prace związane z termomodernizacją Urzędu Gminy Cegłów

W ramach zadania zostanie wykonana: termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji wentylacyjnej, ocieplony zostanie strop budynku oraz zostaną wymienione drzwi w kotłowni, hydroforni i sali konferencyjnej.
Dodatkowo, w ramach kosztów poza projektem w ramach zadań niezbędnych do wykonania zostaną wyremontowane schody wejściowe do Urzędu Gminy Cegłów, barierki, podjazd dla niepełnosprawnych.
Całość prac zgodnie z warunkami umowy w Wykonawcą zostanie zrobiona do połowy grudnia 2015 r.

Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

W dniu 11 czerwca 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Cegłów, a Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym, na realizację zadania Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne w technologii LED w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Cegłów w ramach projektu „Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów”. Umowę z ramienia Wykonawcy podpisał właściciel firmy pan Sławomir Sobkowicz, a w imieniu Samorządu Gminy Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman wraz ze Skarbnikiem Mileną Dąbrowską. Wartość zadania wynosi 124.152,71 zł, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Docelowo, w ramach zawartej umowy zostanie wymienione oświetlenie na energooszczędne w technologii LED, a termin zakończenia prac ma nastąpić najpóźniej do 25 sierpnia 2015 r.

Podpisanie umowy na termomodernizację Hali sportowej i budynku ZS w Piasecznie

W dniu 30 czerwca 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Cegłów, a Wykonawcą – Arbud Sp. z o.o. z Radomia wyłonionym w przetargu nieograniczonym, na realizację zadania „Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Piasecznie”. Umowę z ramienia Wykonawcy podpisał pełnomocnik firmy pan Dominik Krzepisz, a w imieniu Samorządu Gminy Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman wraz ze Skarbnikiem Mileną Dąbrowską.
Wartość zadania wynosi 287 024,19 zł, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Docelowo, w ramach zawartej umowy zostanie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją, docieplenie stropu, wymiana okien i drzwi, wymiana źródła ciepła na kocioł kondensacyjny i instalacji wewnętrznych c.o. Termin zakończenia prac ma nastąpić najpóźniej do 30 września 2015 r. Gmina Cegłów otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

Podpisanie umowy na termomodernizację Urzędu Gminy Cegłów

W dniu 13 sierpnia 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Cegłów, a Wykonawcą – REMBUD Kazimierz Jasiński z Garwolina wyłonionym w przetargu nieograniczonym, na realizację zadania „Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Cegłów”.
Umowę z ramienia Wykonawcy podpisał właściciel firmy pan Kazimierz Jasiński, a w imieniu Samorządu Gminy Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman wraz ze Skarbnikiem Mileną Dąbrowską.
Wartość zadania wynosi 200.720,16 zł, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Docelowo, w ramach zawartej umowy zostanie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją, docieplenie stropu, wymiana drzwi. Termin zakończenia prac ma nastąpić najpóźniej do 15 grudnia 2015 r. Gmina Cegłów otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

Piknik EOG

W dniu 22 maja 2015 r. w Zespole Szkolnym w Cegłowie odbył się Piknik EOG zorganizowany w ramach działań promocyjnych projektu, który otworzył Wójt Gminy Cegłów – Marcin Uchman. Organizatorzy przygotowali stoiska Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zaproszono również lokalną prasę, aby upowszechniać współpracę dwustronną pomiędzy tymi państwami, a Polską. Podczas Pikniku EOG zaprezentowano założenia projektu oraz przedstawiono postęp realizowanych prac. Podsumowaniem wydarzenia było wręczenie nagród dla uczestników zorganizowanych konkursów dot. EOG i realizowanego projektu.

Realizacja Planu Promocji

W dniu 22 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Cegłów, a Wykonawcą White Paper Agency Sp. z o.o. na wykonanie zadania: Realizacja Planu Promocji dla projektu „Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów”. Umowę w imieniu Samorządu Gminy Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman wraz ze Skarbnikiem Mileną Dąbrowską. Wartość zadania wynosi 42.600,00 zł, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Docelowo, w ramach zawartej umowy zostaną m.in. zorganizowane konferencje, stworzona strona internetowa, opracowane i wydrukowane ulotki, wykonane tablice informacyjne, emisja materiału promocyjnego w telewizji.

Trwa Termomodernizacja ZS w Cegłowie.

Rozpoczęto termomodernizację obiektów budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów w ramach realizowanego projektu „Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (tzw. Funduszu Norweskiego). Całkowita wartość projektu wynosi 1.074.339 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie. Projekt przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynków: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Urzędu Gminy Cegłów, Zespołu Szkolnego w Piasecznie, m.in. poprzez termomodernizacje, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wymianę kotła i modernizację instalacji c.o. w Piasecznie. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne przy Zespole Szkolnym w Cegłowie, których zakończenie zgodnie z umową planowane jest do 31 sierpnia br.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie

W dniu 23 grudnia 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Cegłów, a Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym, na realizację zadania „Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie”. Umowę z ramienia Wykonawcy podpisał właściciel firmy pan Jacek Kuciński, a w imieniu Samorządu Gminy Zastępca Wójta Gminy Cegłów Dariusz Uchman wraz ze Skarbnikiem Mileną Dąbrowską. Wartość zadania wynosi 397 068,88 zł, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Docelowo, w ramach zawartej umowy zostanie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją, a termin zakończenia prac ma nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia 2015 r.

Informacje o programie

program-baner
 • Informacje ogólne

  Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 - 2014). Poprzednia edycja dotyczyła okresu 2004-2009.

 • Cele

  Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

 • Państwa - Beneficjenci

  Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy EOG jest łącznie 16 krajów UE – czyli 12 państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 i roku 2007, oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja i Chorwacja.

 • Alokacja

  Łączna kwota drugiej edycji funduszy norweskich i EOG to 1,798 mld euro. Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro, włączając w to koszty zarządzania funduszami ponoszone przez stronę darczyńców oraz przez stronę polską. Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro, włączając w to koszty zarządzania funduszami ponoszone przez stronę darczyńców oraz przez stronę polską.

 • Odbiorcy

  Generalnie, wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne czy też publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce.

 • Programy

  W ramach funduszy norweskich i EOG wydzielono kilkanaście programów (obszarów wsparcia). W ramach danego programu będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty o podobnej tematyce.

  Wśród programów znalazło się wiele obszarów z pierwszej edycji funduszy norweskich i EOG. Przede wszystkim należy wymienić: ochronę środowiska (w tym energię odnawialną), dziedzictwo kulturowe, zdrowie, badania naukowe i stypendia. Wyodrębniono też programy dotyczące strefy Schengen i spraw wewnętrznych, w tym więziennictwa i przeciwdziałania przemocy. Podobnie jak w pierwszej edycji, duży nacisk położono na wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Pojawiły się też zupełnie nowe tematy, jak godna praca i dialog trójstronny, a także współpraca samorządów w zakresie rozwoju regionów.

  Za realizację każdego z programów odpowiadają instytucje/organizacje, które specjalizującą się w danej dziedzinie, np. w przypadku zdrowia – Ministerstwo Zdrowia. Instytucje te pełnią funkcję tzw. Operatora programu. W niektórych programach, Operatorzy współpracują z podmiotami z państw-darczyńców.

  Więcej informacji na stronie programu: www.eog.gov.pl

Informacje o projekcie

Informacje ogólne

project-baner

Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz promowanie oszczędności energii i edukacja ekologiczna w Gminie Cegłów. Efektem realizacji projektu będzie m.in. termomodernizacja czterech budynków użyteczności publicznej, wymiana jednego źródła ciepła, modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie energooszczędne typu LED.

Zaplanowane działania:

 • 1. Zespół Szkolny w Cegłowie: termomodernizacja ścian zewnętrznych (ściany: 1884 m2; fundamenty: 210 m2), modernizacja instalacji wentylacyjnych, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED.
 • 2. Urząd Gminy Cegłów: termomodernizacja ścian zewnętrznych (ściany: 580 m2; fundamenty: 210 m2; poddasze 100 m2), modernizacja instalacji wentylacyjnych, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED.
 • 3. Budynek Zespołu Szkolnego w Piasecznie: termomodernizacja ścian zewnętrznych, modernizacja lub wymiana stolarki, modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana źródła ciepła – kotła.
 • 4. Hala sportowa Zespołu Szkolnego w Piasecznie: termomodernizacja ścian zewnętrznych, modernizacja lub wymiana stolarki, modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED.
 • 5. Informacja i promocja projektu.

Realizacja projektu przyczyni się do ochrony walorów środowiskowych Gminy Cegłów dzięki poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, zmniejszeniu zużycia zarówno energii, jak i CO2, co wpłynie również na poprawę nie tylko ekologiczną, ale również ekonomiczną. Tego typu działania będą upowszechniane wśród mieszkańców Gminy i kraju, celem podniesienia świadomości społeczeństwa z korzyści płynących z realizacji projektów w ramach wsparcia Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizacja projektu przyczynia się także do podniesienia walorów turystycznych „Zielonej Gminy Cegłów” poprzez pośrednią ochronę środowiska naturalnego.

Projekt dofinansowany: ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Operator programu: Ministerstwo Środowiska (za pośrednictwem NFOŚiGW w Warszawie).

Całkowita wartość projektu 1.107.892,63 zł
Kwota dofinansowania 774.377,08 zł
Beneficjent Gmina Cegłów
Okres realizacji XII 2014 – XII 2016

Postęp wdrażania

W ramach realizowanego projektu Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów realizowane są następujące zadania:

Rezultaty
projektu

Rezultaty do osiągnięcia zaplanowane w projekcie:

1. Budynek Urzędu Gminy Cegłów: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, montaż nawiewników w oknach, wymiana oświetlenia.

2. Budynek Zespołu Szkół w Cegłowie: docieplenie ścian zewnętrznych, montaż nawiewników w oknach, wymiana oświetlenia.

3. Budynek Zespołu Szkolnego w Piasecznie: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. oraz modernizacja źródła ciepła na wysokosprawny kocioł kondensacyjny, wymiana oświetlenia.

4. Budynek hali sportowej przy Zespole Szkół w Piasecznie: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, wymiana okien, modernizacja instalacji ogrzewania, wymiana oświetlenia.

5. Działania informacyjno-promocyjne: promocja korzyści realizowanego projektu, promocja programu EOG.

Realizacja projektu przyczyni się do ochrony walorów środowiskowych Gminy Cegłów dzięki poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, zmniejszeniu zużycia zarówno energii, jak i CO2, co wpłynie również na poprawę nie tylko ekologiczną, ale również ekonomiczną. Wyniki ostatecznych rezultatów będą aktualizowane zgodnie z postępem wykonywanych prac.

Kontakt

Urząd Gminy Cegłów

Adres
ul. Tadeusza Kościuszki 4 05-319 Cegłów
Telefon
25 759 59 48 25 758 63 85 fax 25 759-59-38
Strona internetowa